Felhasználási feltételek

Ez a fordítás csak udvarias tájékoztató jellegű; a hu.frontline.com-on az angol nyelvű változat a jogilag kötelező érvényű.

 
1.  A honlaphoz való hozzáférés feltételei
Az oldalhoz való hozzáférés az alábbi felhasználási feltételek, valamint hatályos törvények elfogadásával lehetséges.
A felhasználó elfogadja az oldal használatához szükséges eszközöket.
A Boehringer Ingelheim fenntartja a jogot, hogy az alábbi felhasználási feltételeket, illetve a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa.
A felhasználási feltételek kizárólag erre a weboldalra vonatkoznak. Minden más, csoporton belüli, vagy Boehringer Ingelheimhoz tartozó weboldalnak saját felhasználási feltételei vannak.
A Boehringer Ingelheim fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a felhasználót, ha úgy találja, hogy az megsérti a felhasználási feltételeket.

2. Szellemi tulajdon 
Ez az oldal a Boehringer Ingelheim csoporthoz tartozó Boehringer Ingelheim (továbbiakban “Boehringer Ingelheim”) tulajdona, a Boehringer Ingelheim üzemelteti. A Frontline weboldal (továbbiakban “Oldal”) megjelenését, illetve tartalmát, beleértve a védjegyeket, logókat és domain neveket, a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos törvények védik, és a Boehringer Ingelheim tulajdonai, vagy használatuk engedélyhez kötött.

Az Oldal semmelyik részét sem szabad másolni, sokszorosítani, megváltoztatni, szerkeszteni, letölteni, továbbítani, terjeszteni semmilyen csatornán sem, sem részben, sem teljes egészében, a Boehringer Ingelheim előzetes írásos beleegyezése nélkül, kivéve a kizárólag sajtó részéről történő felhasználást, a szellemi tulajdonjogok, és egyéb, már említett tulajdonjogok követelményeinek betartása mellett. Csak a magáncélra történő másolás engedélyezett saját, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra a saját számítógépén.
"COPYRIGHT 2015- Boehringer Ingelheim - ALL RIGHTS RESERVED".
Az Oldalon lévő vagy azon bemutatott bármely engedélyezetten használt elemet tilos bármilyen módon módosítani vagy megváltoztatni.

A Boehringer Ingelheim fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen szellemi tulajdonjogainak bármilyen nemű megsértése esetén.
„Ugyanez vonatkozik a weboldalon lévő adatbázisokra, melyek védettnek számítanak az 1996. március 11-én kelt, adatbázisok jogi védelméről szóló európai irányelv értelmében, ill. amelyeket a Boehringer Ingelheim hozott létre.”

3. Adatok jellege 
Az Oldalon megjelenő adatok, főleg a pénzügyi adatok, nem tekinthetők befektetésre való ösztönzésnek. Nem szabad semmilyen körülmények között sem nyilvános ajánlattételként értelmezni, illetve a Boehringer Ingelheim-hoz és/vagy leányvállalataihoz tartozó részvények, vagy más értékpapírok előfizetésére, vásárlására vagy cseréjére vonatkozó ajánlatnak sem tekinthető. A Boehringer Ingelheim felhívja a figyelmét arra, hogy az Oldalra kerülő pénzügyi adatok folyamatos frissülnek (ha a pénzügyi adatok online elérhetőek).
Az Oldal szakértői véleményeket nyújthat az adott területtel összefüggő oldaltartalmakkal vagy újságcikkek részleteivel kapcsolatban. Ezen információk bármelyike kizárólag a megkérdezett szakértő vagy újságcikk véleményét képviseli, ami nem feltétlenül egyezik a Boehringer Ingelheim Csoport véleményével. Ezek a szakértők nem tartoznak a Boehringer Ingelheim Csoport alkalmazotti körébe, és semmilyen járandóságot nem kapnak a Boehringer Ingelheim-tól véleményükért cserébe. A Boehringer Ingelheim nem vállal felelősséget az efféle információk és vélemények pontosságáért, vagy teljességéért. A szakértői vélemények kizárólag a szakértők sajátjai, és nem értelmezhető a Boehringer Ingelheim saját véleményeként vagy felelősségeként.
Az Oldal egészségre, fizikai állapotra vagy orvosi kezelésre vonatkozó információkat is tartalmaz, melyek kizárólag emberi felhasználásra vonatkoznak. Az oldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik az orvos vagy gyógyszerész tanácsait. Semmilyen körülmények között sem szabad ezeket az információkat betegség vagy fizikai probléma orvosi diagnosztizálásaként felhasználni, illetve a weboldalon ismertetett készítményeket felírni vagy használni ezen információk alapján. Valamennyi esetben kérjük, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

4. Linkek más oldalakra 
A Boehringer Ingelheim vagy a Boehringer Ingelheim anyavállalata nem vállal felelősséget harmadik fél általi weboldal miatt, mely az Oldalon keresztül hozzáférhető. Harmadik fél weboldalainak tartalmát nem áll módunkban kontrollálni, és teljesen függetlenek a Boehringer Ingelheim-tól. Mindemellett az Oldal és a harmadik fél weboldala közti link semmilyen körülmények között sem jelenti azt, hogy a Boehringer Ingelheim jóváhagyta ezen oldalak tartalmát és különösen nem a felhasználásukat.
Ezen kívül valamennyi szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az Oldal bármilyen károsítását megakadályozza, különösen egy vagy több számítógépes vírus, trójai vírus vagy bármilyen más vírus által.
Külső oldalak hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak az Oldalhoz. Ilyen linkek nem hozhatók létre a Boehringer Ingelheim előzetes hozzájárulása nélkül. A Boehringer Ingelheim semmilyen módon és esetben nem felelős akkor, ha ezek az oldalak nem elérhetőek, illetve a Boehringer Ingelheim nem vizsgálja, ellenőrzi, vagy hagyja jóvá őket és nem felel azok tartalmáért, hirdetéseiért, termékeiért, vagy más, az oldalon lévő, vagy az oldal által elérhető egyéb oldalak tartalmáért.
5. Személyes és egyéb adatok
Bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek:
          - A felhasználó IP címe. Ez a cím, amely lehetővé teszi az Internethez való csatlakozást, a felhasználó számítógépéhez van rendelve az internetszolgáltató által. Ez az információ nem szolgál személyes azonosításra.
          - A weboldal címe, melyről a felhasználó közvetlenül erre az oldalra jut.
          - A dátum és az idő, amikor a felhasználó felkereste a weboldalt, és a megtekintett oldalakat.
          - A felhasználó számítógépének operációs rendszere, és a böngészője.

A felhasználót is tájékoztatják, hogy az oldal látogatása során automatikusan sütik kerülhetnek telepítésre a böngészőjében. A süti egy olyan adatcsomag, mely nem alkalmas a felhasználó azonosítására, de információkat gyűjt arról, hogyan böngészi a felhasználó az oldalt.
„Az alkalmazandó uniós jogszabályok rendelkezései alapján az ügyfelek fájljai révén a Boehringer Ingelheim birtokában lévő, és az oldal által használt személyes adatok automatikus feldolgozása a helyi illetékes adatvédelmi hatóság nyilatkozatának tárgyát képezi.”
A felhasználót tájékoztatják, hogy az oldalon található űrlapoknál megadott személyes adatok, ha ebbe beleegyezik, lehetőséget nyújtanak a Boehringer Ingelheim-nak, hogy foglalkozzon a felhasználó kéréseivel, illetve hogy összefoglalja a kérdéseit, azok célját, például heti figyelmeztető üzenetet kapjon.
Ezek az anyagok a Boehringer Ingelheim-nak szánt személyes anyagok, ők felelnek az adatforgalomért, valamint az adminisztratív és kereskedelmi célokért.
A felhasználónak lehetősége van beleegyezni, hogy a Boehringer Ingelheim a regisztráció során megadott személyes adatokat a csoporton belül más cégeknek vagy társcégeknek továbbítsa, majd felhasználásra kerüljenek, és ezek a cégek e-mail, sms vagy postai úton ajánlatokkal és akciókkal kereshetik meg a felhasználót.
Minden felhasználónak joga van a személyes adataihoz hozzáférni, törölni, vagy módosítani. Ezzel kapcsolatban a következő postacímre írhat:
Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE illetve magyar nyelven, melyet továbbítunk a Boehringer Ingelheim-nak: RHONE VET Kft., 1116 Budapest, Építész u. 24.

A felhasználó személyes adatai a Boehringer Ingelheim-nak szánt adatok. Továbbá a következő címen lévő szervereken tárolják őket: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE
A hosting szolgáltató vállalta, hogy betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásokat.
Az Oldalnak nem célja, hogy bizalmas információkhoz jusson Önről. Következésképpen, kivéve a fent említett személyes adatokat, bármilyen információ, amihez az oldalon keresztül bármilyen formában – dokumentum, adat, grafika, kérdés, javaslat, koncepció, hozzászólás vagy egyéb - Ön által hozzájutunk, semmilyen körülmények között nem tekinthető bizalmasnak. Következésképpen az adatokat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy használjuk, lemásoljuk, közzétegyük, megváltoztassuk, vagy elküldjük kérését szem előtt tartva.

6. Korlátolt felelősség 
A Boehringer Ingelheim legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy weboldalán pontos és naprakész információkat tegyen közzé. Fenntartja a jogot arra, hogy a megjelent tartalmakat bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa. Mindemellett a Boehringer Ingelheim nem garantálja, hogy a weboldalon közzétett információk minden esetben pontosak, korrektek, naprakészek vagy teljesek.
Következésképpen – kivéve azokat az eseteket, amikor a cég súlyos vagy szándékos gondatlanságából származik anyagi kár –, a Boehringer Ingelheim elhárít minden felelősséget:
- a weboldalon rendelkezésre álló információkkal kapcsolatos bármilyen pontatlanságért, tévedésért, vagy mulasztásért;
- illetéktelenül behatoló, harmadik személy által a weboldalon rendelkezésre álló információkban, illetve tartalmakban létrehozott változások okozta bárminemű károkért;

és tágabb értelemben, bármilyen eredetű okból létrejövő anyagi kárért és következményes veszteségért, még ha a Boehringer Ingelheim figyelmeztetett is az ilyen jellegű károk vagy veszteségek lehetőségére, melyeket a weboldalhoz való hozzáférés vagy éppen a hozzáférés meghiúsulása; a weboldal használata, melynek során kár vagy vírusfertőzés keletkezett a számítógépen vagy más eszközön; és/vagy a weboldalról közvetlenül vagy áttételesen származó információ téves értelmezése okozott.
Az Oldal vagy bármely más oldal tartalma jelen formájában érvényes, bármiféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül.
A Boehringer Ingelheim nem nyújt közvetlen vagy közvetett garanciát a piaci értékével vagy bármely más dologgal kapcsolatban, korlátozás nélkül.

7. A weboldal elérhetősége
Ön tudomásul veszi, (I) hogy technikailag lehetetlen, hogy az oldal mindig hibátlanul működjön, és hogy a Boehringer Ingelheim ezt nem tudja biztosítani; (II) hogy a hibák átmenetileg elérhetetlenné tehetik az Oldalt; (III) és hogy az Oldal működését a Boehringer Ingelheim-tól független események és/vagy dolgok is befolyásolhatják, pl. az információtovábbítás módja, vagy a kommunikáció Ön és a Boehringer Ingelheim, valamint a Boehringer Ingelheim és más hálózatok között.
A Boehringer Ingelheim és/vagy a vele kapcsolatban álló cégek bármikor megváltoztathatják vagy megszakíthatják, akár ideiglenesen, akár véglegesen az Oldalt, vagy annak egy részét, hogy karbantartási és/vagy fejlesztői tevékenységet folytassanak rajta, és/vagy változtassanak az Oldalon.
A Boehringer Ingelheim nem vállal felelősséget az Oldal bármi nemű módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

8. Információk a termékekről
Az Oldalon található és közzétett információk tartalmazhatnak közvetlen vagy közvetett utalásokat a Boehringer Ingelheim Csoport egyes termékeire, programjaira és szolgáltatásaira, melyek bizonyos országokban vagy régiókban nem elérhetőek, esetleg más néven szerepelnek, illetve az adott országban hatályos szabályozások és felhasználási feltételek vonatkoznak rájuk.
Ezek a hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Boehringer Ingelheim Csoportnak szándékában áll ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat értékesíteni az Ön országában is.

9. Jogi rendelkezések
Az Oldalt, valamint annak tartalmát a francia törvényi normák határozzák meg, és minden ezzel kapcsolatos vitás kérdés rendezése a francia bíróság jogkörébe tartozik.

10. Felhasználási feltételek
10.1 Az Oldal közzétevője :
Ez az Oldal a Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS tulajdona, 23 743 685,75 Euro törzstőkével, bejegyezve RCS Lyonban a 590 800 215 cégjegyzékszámon, bejegyzett székhelye a 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON,FRANCE címen található, képviselője Erick Lelouche, ügyvezető igazgató.
10.2 Közzétételért felelős személy
10.3 Hosting
10.4 Hatálya
A honlapon lévő információk kizárólag Európán belül használhatóak.


Terms and Conditions

 
1. Conditions of access to the website
Access to the Boehringer Ingelheim website is subject to acceptance of the following terms and conditions and applicable laws.
The user acknowledges having the means and ability to use this website.
These terms and conditions and the information contained may be changed when Boehringer Ingelheim chooses to do so, without prior notice.
The terms and conditions of use apply exclusively to this website. Other websites within the group or belonging to Boehringer Ingelheim have their own terms and conditions of use.
Boehringer Ingelheim reserves the right to close the account if the user is found to be in breach of the terms and conditions of use. 

2. Intellectual property 
This site belongs to and is operated by Boehringer Ingelheim, (hereinafter “Boehringer Ingelheim”) belonging to the Boehringer Ingelheim Group. The layout and each of the components, including trademarks, logos and domain names, appearing on this Frontline website (hereinafter the "Site"), are protected by current laws on intellectual property, and belong to Boehringer Ingelheim or their use is the subject of an authorisation. 
No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of Boehringer Ingelheim, except solely for use for press requirements conditional on compliance with intellectual property rights and any other property rights that are mentioned. Only copying for private use is authorised for your own personal, private, non-commercial use, on your personal computer. 
"COPYRIGHT 2015- Boehringer Ingelheim company - ALL RIGHTS RESERVED". 
Any authorised use of items composing or shown on the site must not be denatured, changed or altered in any way whatsoever. 
Boehringer Ingelheim reserve the right to take legal action against any breach of its intellectual property rights. 
“The same applies to databases appearing on the website, which are protected under the European Directive of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and which were produced by Boehringer Ingelheim."

3. Nature of information 
Information, especially financial, published on the Site shall not be considered as an encouragement to invest. It should not under any circumstances be interpreted as prospecting or as a public offering, nor is it an offer to subscribe, buy or swap shares or other securities in Boehringer Ingelheim and/or its subsidiaries concerned. Boehringer Ingelheim draws your attention to the fact that financial information posted on the Site is regularly updated (if financial information is provided on-line). 
The Site may offer opinions by experts consulted in a particular field in relation to the content of the Site or excerpts from press articles. Any such information solely represents the opinion of the expert consulted or the publication, and is not necessarily the opinion of the Boehringer Ingelheim Group. Any such experts are not employees of the Boehringer Ingelheim Group and do not receive any emoluments in exchange for Boehringer Ingelheim using their opinion. Boehringer Ingelheim is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions. Experts’ opinions reflect their own personal views and should never be interpreted as being the opinion or responsibility of Boehringer Ingelheim. 
The Site also includes information on health, physical condition, the medical field and medical treatments solely for human use. Said information is published on the Site for information purposes only and is no substitute for the advice of your physician or pharmacist. The information should not be used under any circumstances to make a medical diagnosis of an illness or physical problem, or for prescribing or using drugs presented on the Site. In all instances you should refer to your physician or pharmacist.

4. Links to other sites 
The liability of Boehringer Ingelheim or of the Boehringer Ingelheim parent company shall not be incurred by a third party site that can be accessed via the Site. We do not have any way of controlling the content of such third party sites which remain entirely independent of Boehringer Ingelheim. Moreover, the existence of a link between the Site and a third party site does not under any circumstances mean that Boehringer Ingelheim approves the content of that site in any way whatsoever and in particular the use that may be made of it. 
In addition, you are responsible for taking the precautions necessary to prevent any infection from the Site, in particular by one or more computer viruses, Trojan horses or any other "parasite". 
External sites may include hypertext links to the Site. Any such links should not be created without the express prior consent of Boehringer Ingelheim. In any case, Boehringer Ingelheim is not in any way liable for the non-availability of such sites and Boehringer Ingelheim does not scrutinise, check or approve them and is not responsible for contents, advertising, products or other components available on or via those sites. 
5. Personal information and other information 
Certain information is automatically gathered and stored:
          - The user's IP address. This address, which makes it possible to access the Internet, is assigned to the user’s computer by its Internet service provider. This information cannot identify an individual.
          - The website address from which the user is directly linked to this site.
          - The date and time of the user’s visit to the website and the pages viewed.
          - The operating system of the user’s computer, as well as his browser.
The user is likewise informed that during visits to the website a cookie may be automatically installed in his browser. The cookie is a piece of data that cannot be used to identify the user, but records information on how the latter browses the site.
“Under the provisions of applicable EU laws, the automatic processing of personal data in Boehringer Ingelheim’s possession through clients files and used by this website has been the object of a declaration to the relevant local Data Protection Authority”
The user is informed that any personal data provided in responding, if he chooses to do so, to the forms present on the site, enable Boehringer Ingelheim to deal with his request and also to outline the purpose of the questions, for example receiving a weekly alert.
Such personal data are intended for Boehringer Ingelheim, which is responsible for data processing, for administrative and commercial management purposes.
The user has the option of agreeing to the personal details linked to his site registration being passed on by Boehringer Ingelheim to other companies within the group or associate companies or being used by these companies, which may contact him with offers and promotions by e-mail, text or post.
Each user has a right to access, delete and alter personal data relating to them by writing to:
·     - By post: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE 
Personal data relating to the user is intended for Boehringer Ingelheim. Furthermore, it is stored on servers located at Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE. The hosting service has undertaken to observe the personal data protection regulations.
The Site is not intended to receive confidential information from you. Consequently, and except for personal data mentioned above, any information, whatever its form - document, data, graphic, question, suggestion, concept, comment or other - that you send us via the Site will not under any circumstances be deemed confidential. Consequently, the act of sending it to us alone gives us the right to use it, reproduce it, publish it, alter it or send it with a view to dealing with your request. 

6. Limitations on liability 
Boehringer Ingelheim strives to the best of its ability to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date. It reserves the right to correct content at any time, without prior notice. However, Boehringer Ingelheim cannot guarantee that the information available on the Site is accurate, correct, up-to-date or complete. 
Consequently, and except for property damage resulting from gross or intentional negligence by Boehringer Ingelheim, the group declines any liability: 
- for any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site; 
​- for any damage resulting from fraudulent intrusion by a third party resulting in an alteration of information or items made available on the Site ;
and more broadly, for any property damage or consequential loss, for any reason, of any origin, nature or with any consequences whatsoever, even if Boehringer Ingelheim had been warned of the possibility of such damage or loss, caused (i) because of any access to the Site or because it was impossible to access it, (ii) because of the use of the Site, including any harm or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) because of the credence given to any information coming directly or indirectly from the Site. 
The components of the Site or of any other site are provided "as is" without any guarantee of any kind, whether implicit or explicit. Boehringer Ingelheim does not offer any implicit or explicit guarantee, relative, without limitation, to their market value or suitability for any given purpose. 

7. Availability of the web site 
You acknowledge (i) that it is technically impossible to provide the Site free from any defect and that Boehringer Ingelheim cannot undertake to do so; (ii) that defects may lead to the Site being temporarily unavailable; and that (iii) operation of the Site can be affected by events and/or matters that Boehringer Ingelheim does not control, such, for example, as means of transmission and communication between you and Boehringer Ingelheim and between Boehringer Ingelheim and other networks. 
Boehringer Ingelheim and/or its suppliers may, at any time, alter or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the Site to undertake maintenance and/or make improvements and/or changes to the Site. Boehringer Ingelheim is not responsible for any alteration, suspension or interruption of the Site. 

8. Information on products 
Information included and published on the Site may include direct or indirect references to products, programmes and services of the Boehringer Ingelheim Group that are not announced or available in some countries or some regions or that may be supplied under a different name and may be subject to regulations and terms of use that differ depending on the country. Such references do not mean that the Boehringer Ingelheim Group intends to sell those products, programmes or services in your country. 

9. Legal provisions 
The Site and its content are governed by the Laws of France, and any disputes relating thereto are subject to the jurisdiction of the courts of France. 

10. Terms and conditions 
10.1 Publisher of the Site: 
This site is owned by Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, a company with a capital of 23 743 685,75 Euros, registered in RCS Lyon under number 590 800 215, with its registered office at 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE represented by Erick Lelouche, acting as President.
10.2 Head of Publication
10.3 Site hosting
Mandated by Boehringer Ingelheim
10.4 Territory
The information contained on the website is exclusively for use within the European territory.
​​ ​​​